SunFoton.pl » Fotowoltaika dla firm Warszawa

Fotowoltaika dla firm warszawa

Analizy Instytutu Energii Odnawialnej sugerują, że do roku 2020 cena energii elektrycznej może wzrosnąć w porównaniu z rokiem 2018, o nawet 50%. Wraz ze zwiększonymi kosztami, jakie firma będzie musiała przeznaczyć na zaopatrzenie się w prąd, podwyższone zostaną również ceny za oferowane usługi czy produkty, co może w konsekwencji przełożyć się na zmniejszenie zysków oraz mniejszą liczbę klientów. Nasuwa się więc pytanie, jak przedsiębiorstwa są w stanie zabezpieczyć się przed ciągle rosnącymi cenami za energię elektryczną? Odpowiedź możemy znaleźć, przyglądając się największej elektrowni termojądrowej, wysyłającej w naszą stronę ogromne ilości darmowej energii – słońcu. Wykorzystując jego potencjał, poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych, jesteśmy w stanie zapewnić naszej firmie niezależność energetyczną oraz w perspektywie lat, oszczędności idące w tysiące, a nawet miliony złotych. Systemy fotowoltaiczne warszawa dają nie tylko ogromne korzyści finansowe, ale warto również zwrócić na aspekty ekologiczne, gdyż panele fotowoltaiczne zapobiegają rosnącej ciągle na świecie emisji CO2.

Jak działa fotowoltaika?

Omawiając w skrócie sposób działania instalacji fotowoltaicznej, jest to produkcja energii elektrycznej osiągana dzięki zjawisku nazywanemu efektem fotowoltaicznym. Ogniwa fotowoltaiczne znajdujące się w panelach słonecznych zamieniają padające promienie słoneczne na prąd stały. Następnie falownik inaczej nazywany inwerterem, przekształca go w ten o zmiennym natężeniu, który posiada już parametry odpowiadające sieci publicznej. Fotowoltaika dla firmy warszawa może w znaczącym stopniu ograniczyć rachunki za prąd firm przy jednoczesnym wsparciu ekologii, które osiągnie przez montaż paneli fotowoltaicznych na terenie przedsiębiorstwa.

Panele fotowoltaiczne a nadwyżki i niedobory

Nadwyżka produkcji prądu przez panele fotowoltaiczna
Co zrobić w przypadku nadwyżki prądu produkowanego przez panele fotowoltaiczne?

Przedsiębiorstwa, które zdecydowały się zainwestować w energię słoneczną, powinny w pierwszej kolejności sporządzić schemat rocznego zużycia prądu, przewidywanych, ewentualnych zmian w tym zakresie, a także mocy instalacji, na jaką zamierzają postawić. Jest to istotne z punktu widzenia gospodarowania pozyskiwaną energią, której nadwyżka bądź niedobór wiąże się z konsekwencjami finansowymi oraz koniecznością sporządzenia odpowiedniej strategii działania. Mówiąc o niedoborze mamy tu na myśli sytuację, w której zbyt niska moc instalacji nie pokrywa w całości zapotrzebowania energetycznego firmy. W takim wypadku rachunki za prąd są jedynie zredukowane, gdyż część energii nadal pozyskiwana jest z sieci energetycznej, czym generuje określone według odpowiedniej stawki koszty. Jest to jednak wariant nierekomendowany oraz stosunkowo rzadko stosowany.

W momencie, kiedy panele fotowoltaiczne wyprodukują więcej dóbr, niż firma jest w stanie zużyć, mamy do wyboru dwie metody zagospodarowania tej nadwyżki. Jedną z nich jest sprzedaż nadmiaru prądu do zakładu energetycznego. Cena, jaką dostaniemy za oddany do sieci naddatek, zależy od wielkości instalacji oraz statusu wytwórcy. Przepisy OZE z dnia 22 czerwca 2016 roku mówią, iż mając status prosumenta (ktoś, kto jednocześnie produkuje, jak i dokonuje zakupu tego samego dobra bądź usługi) 70% energii oddanej do sieci, możemy w ciągu 12 miesięcy odebrać. Jeżeli wchodzimy w posiadanie paneli o mocy do 10 kW, jest to na poziomie 80%. Sprzedając prąd na zasadach ogólnych, jako przedsiębiorca w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, odzyskujemy jedynie około 40% nadwyżki. Wynika z tego, że warto mieć status prosumenta, aby stosunek mocy oddanej do mocy pobranej był korzystniejszy. Na mocy ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku, przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na fotowoltaikę w ciągu ostatnich dwóch lat, mogą starać się o ten status pod warunkiem, że wytwarzanie prądu nie jest główną działalnością firmy. W tym momencie dochodzimy do punktu, w którym mikroinstalacje (mniej niż 50 kWp) są zbyt małe dla fabryk i zakładów produkcyjnych charakteryzujących się większym zapotrzebowaniem energetycznym. Takie działalności mogą rozliczać swoje małe instalacje (50-500 kWp) tylko na zasadach ogólnych. Oznacza to, że firma sprzedaje prąd podobnie jak elektrownia. Jest to nieopłacalne, ponieważ stosunek ceny kupna do sprzedaży jest niekorzystny. Wynika to z faktu, że zbywając wytworzony nadmiar, robi to tylko w kontekście energii czynnej. Natomiast skupując energię, płaci jednocześnie cenę za nią samą, a dodatkowo za jej przesył, jakość tego transferu, akcyzę, opłaty stałe oraz podatek vat. Dlatego ilość nadwyżek, jakie firma może w późniejszym czasie wykorzystać, wynosi około 40%, co skłania nas do wniosku, że zbyt duża liczba paneli fotowoltaicznych jest znaczniej mniej rentowna.

Alternatywą dla sprzedaży nadmiaru wyprodukowanego prądu, jest montaż i magazynowanie go w akumulatorach. W takiej sytuacji wypracowana przez fotowoltaikę nadwyżka nie trafia do sieci, lecz zostanie właśnie w nich zgromadzona. Odpowiednio dobrane akumulatory posiadają na tyle dużą pojemność, iż są w stanie zebrać osiągnięty w godzinach największego nasłonecznienia w ciągu dnia nadmiar i oddać w porach wieczornych, nocnych bądź porannych, kiedy to produkcja prądu stoi już na niskim poziomie. Posiadając akumulatory, jesteśmy w stanie wykorzystać je również do magazynowania energii pobranej z sieci. Prąd zakupiony nocą jest tańszy i możemy go użyć w godzinach szczytu, kiedy staje się wyraźnie droższy lub w sytuacji zwiększenia zapotrzebowania na energię. Minusem posiadania akumulatorów jest fakt, iż zmuszeni jesteśmy do wytyczenia odpowiednich przestrzeni, jeśli nie osobnych budynków co wiąże się z dużymi, dodatkowymi kosztami. Należy również pamiętać o ograniczonej ich pojemności oraz wysokiej cenie, która spokojnie mogłaby być przeznaczona w to miejsce na powiększenie naszej instalacji fotowoltaicznej. Ze względu na spore koszty akumulatorów, konieczności posiadania miejsca pod ich lokalizację oraz fakt, iż sieć energetyczna posiada nieograniczoną pojemność, zalecamy wstrzymać się z zakupem tych zasobników energii. Niewątpliwe, że wraz z upływem lat, kiedy to nastąpić ma spadek cen akumulatorów, wzrost zaawansowania technicznego i konkurencyjności na rynku akumulatory staną się bardziej opłacalne. Jednak do tego czasu temat ten pozostaje na drugim planie.

Najkorzystniejszym rozwiązaniem w przypadku fotowoltaiki dla firm warszawa jest taki dobór instalacji, która całą produkowaną energię będzie od razu zużywała. Działa więc to na takiej samej zasadzie jak w przypadku gospodarstw domowych. Ze względu na różne czynniki, które mogą zmieniać w czasie wielkość poboru prądu przez przedsiębiorstwo, dobór mocy nie jest łatwym zadaniem. Należy jednak koncentrować się na osiągnięciu właśnie tego środkowego punktu pomiędzy produkcją a konsumpcją. Pomóc w tym, może nam godna zaufana firma z wieloletnim doświadczeniem, która sporządzi odpowiedni schemat i trafnie ustali, jaka moc instalacji fotowoltaicznej będzie odpowiednia. W tym celu zapraszamy do kontaktu z fotowoltaika warszawa, gdzie zapewniamy kompleksową ofertę z zakresu inwestycji energii odnawialnych na terenie warszawy i okolic.

Instalacje fotowoltaiczne – koszty paneli

Koszt instalacji fotowoltaicznej dla firmy w Warszawie
Jaki jest koszt instalacji fotowoltaicznej dla firmy na terenie Warszawy?

Ceny paneli fotowoltaicznych w ciągu ostatnich kilku lat zmniejszyły się ze względu na rozwój technologiczny oraz zniesienie ceł na panele słoneczne z Chin. Przeciętnie zakłada się, że zwrot z inwestycji przemysłowych w tym zakresie wynosi mniej więcej od 6 do 10 lat. Ceny instalacji fotowoltaicznych przelicza się, posługując się jednostką 1kWp i zaczynają się już od około 3 tysięcy złotych za 1 kWp. Na ich koszt wpływ mają przede wszystkim jakość wykorzystanych komponentów: falownika, modułów, konstrukcji wsporczych, a także okablowanie. W przypadku, jeżeli ktoś decyduje się na zastosowanie akumulatorów, należy doliczyć do tego w zależności od wybranego modelu od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych. Na ostateczną cenę dodatkowo rzutować będą także warunki instalacji, czyli odległość od stacji transformatorowej oraz ewentualne dodatkowe badania dotyczące nośności dachu lub badań geologicznych. Montaż instalacji to od 2 do 5 dni roboczych przy mikroinstalacjach (do 50 kWp), a kiedy do czynienia mamy z większą mocą montaż może się wydłużyć. Zazwyczaj większość firm, zakładów oraz fabryk decyduje się na montaż małej instalacji (pomiędzy 50 a 500 kWp), gdzie przed rozpoczęciem montażu urządzeń, konieczne jest przygotowanie projektu budowlanego.

Warszawa fotowoltaika dla firm dotacje

Systemy fotowoltaiczne dla przedsiębiorstw mogą zostać opłacone z dofinansowań promujących źródła odnawialne i mowa tutaj o Regionalnych Programach Operacyjnych. Ponadto istnieje możliwość pozyskania środków na panele słoneczne ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dużą popularnością wśród przedsiębiorstw cieszy się leasing paneli fotowoltaicznych, który cechują uproszczone procedury, szybkie zyski oraz możliwość wpisania w koszty działalności gospodarczej. Inne programy, w których udział brać mogą firmy to m.in. Bocian – wsparcie dla instalacji fotowoltaicznej na budynku lub gruncie o mocy od 40 kWp do 1 MWp. Drugą tego typu pomocą tyczącą się w tym przypadku małych i średnich przedsiębiorstw zatrudniającą nie więcej niż 250 osób i obrotach nie większych niż 50 mln euro to PolSEFF2. Wsparcie, z którego mogą skorzystać przedsiębiorcy posiadający instalacje fotowoltaiczne ma postać finansową oraz doradczą.

Płać mniejsze rachunki za prąd już dzisiaj!

OPINIE O FIRMIE SUNFOTON

Co mówią o nas klienci?